Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts

Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts
Hulpbisschop van 's-Hertogenbosch


Priesterwijding
5 juni 1993

 

Bisschopswijding
18 september 2010
door Mgr. Hurkmans, Mgr. Wiertz en Mgr. Lescrauwaet msc
 
 
 
 
Wapenspreuk:
'Veritas vos liberabit'
(‘De waarheid zal u vrijmaken’)
 
 
 
 

Mgr. Mutsaerts richt zich op de implementatie van het pastoraal beleid rond de nieuwe parochies, met de volledige liturgie in de parochiekerk en de vier speerpunten: jeugd en jongeren, huwelijk en gezin, roeping en vorming en Kerk en samenleving.
Hij is voorzitter van de priesterraad en het kapittel. Mutsaerts is eerste vicaris-generaal en vervangt bisschop De Korte bij afwezigheid.
 
Jeugd en opleiding
Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts werd op 22 mei 1958 geboren te Tilburg uit een familie die eerder een bisschop heeft voortgebracht: Wilhelmus Mutsaerts, van 1943 tot 1960 bisschop van Den Bosch (een achterneef van de vader van de nieuwe hulpbisschop). In Tilburg volgde hij het atheneum en later aan de Universiteit van Tilburg een studie recht. Na het behalen van zijn titel (1984) werkte hij enige tijd als jurist.
Een omslag komt in 1987 als een voorbede voor priesterroepingen bij hem “blijft hangen”. Twee maanden later behoort Mutsaerts tot de eerste lichting studenten van het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Na zijn priesteropleiding van 1987-1993 werd hij op 5 juni 1993 tot priester gewijd.
 
Kerkelijke loopbaan
Mgr. Mutsaerts werkte als parochiepriester in Eindhoven, was conrector op het Sint-Janscentrum en pastoor te Empel tot 1995. Daarna werd hij pastoor in Millingen en Kekerdom en sinds l augustus 2003 is hij pastoor te Heeze. Hij is lid van de Priesterraad.