Nieuws

13 APR

Vóór de Reformatie

FRANCISCUS SONNIUS (1506?-1576)
DE EERSTE BOSSCHE BISSCHOP WAS NIET WELKOM

Op 11 maart 1561 vaardigde paus Pius IV een 'breve' uit, waarin het bisdom van 's Hertogenbosch werd omschreven. Een dag eerder - 10 maart 1561 - werd Franciscus van de Velde, beter bekend als Sonnius, tot eerste bisschop benoemd: naar zijn geboorteplaats Son (waarschijnlijk in 1506) koos hij de wapenspreuk 'Sine Onere Nihil' - niets zonder moeite. Sonnius, eind 1562 door kardinaal Granvelle in Brussel geconsacreerd, zag zijn taak in het jonge bisdom vooral in het laten doorwerken van de besluiten van het concilie van Trente, waaraan hij zelf actief had deelgenomen. Hij stuitte hierbij op grote moeilijkheden: het kapittel van St. Jan wilde niet met hem samenwerken; de bisschop van Luik bleef zich verzetten tegen een regeling die hem een groot deel van zijn bisdom kostte, de abdij van Tongerlo protesteerde tegen het afstaan van goederen voor de zogenaamde bisschoppelijke tafel en in 1566 vernietigde de zinloze beeldenstorm het interieur van de nieuwe kathedraal, de St.Jan. In 1569 bracht hij de nieuwe parochiële indeling van de stad in een viertal parochies tot stand, te weten St. Jan, St. Jacob, St. Pieter en St. Catrien. Op 13 maart 1570 volgde de benoeming van Sonnius tot bisschop van Antwerpen, waar hij in 1576 overleed.

 

 

 

 

 

LAURENTIUS METSIUS (ca. 1502-1580)
EEN BISSCHOP VOL TEGENSTRIJDIGHEDEN

Metsius was een oostvlaming, die kapitteldeken was van de St. Gudule in Brussel. Als wapenspreuk koos hij 'tempora nationum implentur' - de tijden van de volkeren worden vervuld. Hij werd benoemd op 13 maart 1570. Uit de overgebleven archiefstukken komt Metsius wat tegenstrijdig over. Enerzijds opende hij op 8 mei 1571 in de St. Jan de eerste diocesane synode om de Trentse hervormingen definitief door te voeren en ging hij aanstonds op visitatie in de door de reformatie meest bedreigde gedeelten van zijn bisdom, nl. het land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Anderzijds arriveerde er bij de bisschop die in de Moriaan woonde, een schrijven van Pius V, die de bisschop op 2 juli 1571 aanspoorde om wat harder te werken. Einde 1577 verliet Metsius Den Bosch. Ook ten aanzien van dit vertrek zijn vraagtekens blijven bestaan. Weliswaar waren de omstandigheden moeilijk, maar rechtvaardigden deze het vertrek van de bisschop? Tijdens een verblijf in Namen werd Metsius met het bestuur van dit vacante bisdom belast. Hij overleed daar op18 september 1580.

 

13-04-2005