Nieuws

13 APR

Bisschop drs A. Hurkmans

MGR. DRS. A.L.M. HURKMANS
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Bisschop Hurkmans werd op 29 augustus 1998 in de Sint-Jan bisschop gewijd. Hij is de zestiende bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch. De bisschop is de eerstverantwoordelijke voor de pastorale zorg in zijn bisdom. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de goede viering van de liturgie, de correcte toediening van de sacramenten en de zuivere verkondiging van het woord van Christus.

De bisschop heeft mensen die hem daarbij helpen: priesters, diakens, pastorale werkers (m/v) en pastorale assistenten, die door hem worden aangesteld. Hij komt naar parochies bij belangrijke gebeurtenissen als de vormseltoediening of een jubileum. In zijn agenda, waar u via het ABC komt, zijn een aantal dingen opgeschreven die de bisschop van dag tot dag bezig houden.

De bisschop vertegenwoordigt de band met de katholieke wereldkerk. Met alle bisschoppen wereldwijd vormt hij het college van bisschoppen, met de bisschop van Rome (de paus) als ‘eerste onder zijns gelijken’.

Elke bisschop heeft een wapen en een wapenspreuk die als het ware zijn ‘programma’ weergeeft. De wapenspreuk van een bisschop geeft het kader waarbinnen een bisschop zijn werkzaamheden uitvoert. Bisschop Hurkmans heeft als bijzonder aandachtspunt nieuwe evangelisatie. Als je meer wilt weten over de inhoudelijke aandachtspunten van de bisschop, kun je kijken bij het woord van de bisschop. .

Klik hier voor een ‘curriculum vitae’ van bisschop Hurkmans op de website van de Kerkprovincie, met documentaire beelden.

De staatsiefoto van bisschop Hurkmans is verkrijgbaar in het formaat 20 x 30 cm (€ 11,50). De foto is ook leverbaar in het formaat 13 x 18 cm. Bestel de foto per e-mail, telefonisch 073 6125488, of per post: postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch
13-04-2005